Privacybeleid

Privacyverklaring

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze Privacy Verklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als u onze websites gebruikt en/of je inschrijft bij THE SUPER NICE PEOPLE en waarom we deze gegevens verzamelen.

THE SUPER NICE PEOPLE respecteert de privacy van alle kandidaten, werknemers en andere bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

THE SUPER NICE PEOPLE handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door diensten van THE SUPER NICE PEOPLE te gebruiken, dan wel door de websites van THE SUPER NICE PEOPLE te bezoeken verklaart u akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich inschrijft via onze website en/of aanmeldt voor één van onze diensten (HR dienstverlening, waaronder bemiddeling, werving en selectie, detachering, salarisadministratie en personeelsmanagement, hierna: de dienstverlening) vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van THE SUPER NICE PEOPLE of die van een derde partij.

Persoonsgevevens die worden verwerkt

THE SUPER NICE PEOPLE kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van THE SUPER NICE PEOPLE, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan THE SUPER NICE PEOPLE verstrekt. THE SUPER NICE PEOPLE kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Uw IP-adres
– CV
– Pasfoto, indien u deze op het cv publiceert
– Nationaliteit
– Informatie over Opleidingen
– Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
– Bankrekeningnummer.

Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven door u.

Waarom The Super Nice People uw gegevens nodig heeft

THE SUPER NICE PEOPLE verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan THE SUPER NICE PEOPLE uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, werving en selectie opdrachten, doorgaans bestaande uit project gerelateerde dienstverlening.

Wij leggen gegevens vast om:

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
De elektronische versie van de THE SUPER NICE PEOPLE nieuwsbrief te sturen;
Betalingen te verwerken;
Pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers.

Doeleinden

We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Hoe lang The Super Nice People gegevens bewaard

THE SUPER NICE PEOPLE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

THE SUPER NICE PEOPLE verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van THE SUPER NICE PEOPLE worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser  meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. THE SUPER NICE PEOPLE gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

THE SUPER NICE PEOPLE maakt gebruik van GoogleAnalytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van THE SUPER NICE PEOPLE bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan THE SUPER NICE PEOPLE te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. THE SUPER NICE PEOPLE heeft hier geen invloed op. THE SUPER NICE PEOPLE heeft Google geen toestemming gegeven om via THE SUPER NICE PEOPLE verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@thesupernicepeople.nl. THE SUPER NICE PEOPLE zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

THE SUPER NICE PEOPLE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van THE SUPER NICE PEOPLE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Veranderingen

Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacy Verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

Aansprakelijkheid

Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. THE SUPER NICE PEOPLE is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze internetsite verlaat en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite.

THE SUPER NICE PEOPLE is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de website THE SUPER NICE PEOPLE. Evenmin is THE SUPER NICE PEOPLE verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de website THE SUPER NICE PEOPLE is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.

De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite uw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door THE SUPER NICE PEOPLE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met THE SUPER NICE PEOPLE op via hello@thesupernicepeople.nl. www.thesupernicepeople.nl een website van THE SUPER NICE PEOPLE

THE SUPER NICE PEOPLE is als volgt te bereiken:

Postadres:

Wolvenplein 27

3512 CK Utrecht

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 76266850

Telefoon: ————

E-mailadres: hello@thesupernicepeople.nl